Elite Special SOLP-296

12″ Vinyl LP:

V.A.
Schützenliesl

AbbildungDatenInterpret
12″ Vinyl LP: CH | Elite Special SOLP-296
V.A.
A1. Anneliese, oh Anneliese (02:43)
HörprobeInterpretAutor
Heinz CONRADS

Orchester Karl Loubé

Hans Arno Simon / Wolfgang Liebich
A2. Krach-Polka (02:36)
HörprobeInterpretAutor
Heinz CONRADS

Orchester Karl Loubé

Karl Loubé / Hans Werner
A3. Die Gräfin Sedlacek (02:23)
HörprobeInterpretAutor
Hans SKOUDLIN
Hans Lang / Erich Meder / arr. Ernst Kugler
A4. Lauter Blöde (03:07)
HörprobeInterpretAutor
Trojan Welisch / Karl Farkas / Hugo Wiener
A5. Jawoll! Das ist Musik (02:48)
HörprobeInterpretAutor
Heinz CONRADS

Radio-Tanzorchester Wien, Leitung: Ludwig Babinski

Alfred Jack / C. U. Blecher
A6. Telephonbuch-Polka (02:52)
HörprobeInterpretAutor
Hans SKOUDLIN
Georg Kreisler / Hans Weigel / arr. Ernst Kugler
A7. Oh Mister Swoboda (03:10)
HörprobeInterpretAutor
Peter ALEXANDER

Orchester Karl Loubé

Peter Igelhoff / Erich Meder

 

B1. Schützenliesl (02:50)
HörprobeInterpretAutor
Heinz CONRADS

Elite-Trio
Radio-Tanzorchester Wien, Leitung: Ludwig Babinski

Ben Bern / Sixt Haselbach
B2. Der Pane Urban (02:11)
HörprobeInterpretAutor
Hans SKOUDLIN
P. Schiessl / H. Riemer / arr. Ernst Kugler
B3. Liebliche Camilla (03:05)
HörprobeInterpretAutor
Trojan Welisch / Karl Farkas / Hugo Wiener
B4. Der bömische Matros' (02:20)
HörprobeInterpretAutor
Hans SKOUDLIN
Hans Lang / Erich Meder / arr. Ernst Kugler
B5. Lass' das sein! (02:48)
HörprobeInterpretAutor
Heinz CONRADS

Elite-Trio
Radio-Tanzorchester Wien, Leitung: Ludwig Babinski

Georg Luksch / Hans Werner / arr. Ludwig Babinski
B6. Küss' mich lieber Bohumil (02:32)
HörprobeInterpretAutor
Heinz CONRADS

das Österreichische Rundfunk-Tanzorchester, Leitung: Erwin Halletz

Peter Igelhoff / Erich Meder / arr. Carl de Groof
B7. Wie Böhmen noch bei Öst'reich war (02:50)
HörprobeInterpretAutor
Heinz CONRADS

die Böhmischen Stadtmusikanten

Teilen via: