Earl Records MC 87507-4

MC Musikkassette:

HERNALSER BUAM
Wia ma san so san ma

<strong>Abbildung</strong><strong>Daten</strong><strong>Interpret</strong>
A1. Wia ma san so san ma (03:08)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
A2. Der Tramwayschienenritzenkratzer (04:13)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
Ph. P. Seemann / Turl Wiener
A3. I kriag net gnua von dir (03:05)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
Kurt Svab / Rosita S. Romano
A4. Wennst an Freund verlierst (02:49)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
Kurt Svab
A5. Verdammt! I kriag a Glatz'n (02:41)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
A6. A klaner Lausbua (03:05)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
A7. I bin a Grabsta (03:36)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
Kurt Svab / Rosita S. Romano
A8. Hab' mit mein'm Leb'n a Freud (02:30)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
Kurt Svab
A9. Die Reblaus (03:35)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
Karl Föderl / Ernst Marischka

 

B1. Lehner - Marsch (02:53)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
A. Berger / C. Mühlhofer
B2. Hätt i nur net 'Ja' g'sagt (03:04)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
Kurt Svab
B3. Das Computer - Lied (03:10)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
Kurt Svab / Rosita S. Romano
B4. Wenn im Leb'n amal Halbzeit is (03:02)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
B5. Der Pensionisten - Marsch (02:39)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
B6. A klanes Wolkerl nur (03:36)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
Kurt Svab
B7. Die Weinprobe (03:56)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
P. Schwarz / Rudolf Carl
B8. I brauchert halt Plattler (03:26)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
E. Robert / Kurt Svab
B9. Bleib'n ma no a wengerl sitz'n (02:40)
<strong>Hörprobe</strong><strong>Autor</strong>
Josef Kunerth / Hugo Wiener
Teilen via: