BASF 10 22126-1

12″ Vinyl LP:

Die DREI ALT’N WEANA
Ein Heurigenabend in Wien

AbbildungDatenInterpret
12″ Vinyl LP: 1974 | D | BASF 10 22126-1
Die DREI ALT’N WEANA

Rudolf Kandera (Akkordeon)
Peter Denk (Gitarre)
Franz Christmann (Bass)

Cut
Titel
Autor
A01
Grüaß di Gott (01:33)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/A1-Gruas-di-Gott-20A-1.mp3"]
P. H. Kersten / S. Lang / E. Ermad
A02
Heut kommen die Engerln (01:42)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/A2-Heut-kommen-die-Engerln-20A.mp3"]
Ferry Wunsch
A03
Mir hat heut tramt (00:52)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/B1-Madonna-Maria-Maddalena-20A.mp3"]
A04
Ja, ja der Wein is guat (00:39)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/A4-Ja-ja-der-Wein-is-guat-20A.mp3"]
A05
Mei Alte sauft sovül (01:03)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/A5-Mei-Alte-sauft-sovul-20A.mp3"]
A06
A klans Laternderl (01:08)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/A6-A-klans-Laternderl-20A.mp3"]
A07
Die alte Zahnradbahn (00:58)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/A7-Die-alte-Zahnradbahn-20A.mp3"]
L. Bernauer
A08
Mein Herz das ist ein Bilderbuch (01:05)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/A8-Mein-Herz-das-ist-ein-Bilderbuch-20A.mp3"]
A09
Zwa Fiedln, a Klampfn (01:07)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/A9-Zwa-Fiedln-a-Klampfn-20A.mp3"]
A10
Ich weiß auf der Wied'n (02:16)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/A10-Ich-weis-auf-der-Wiedn-20A.mp3"]
A11
I waß net is Grinzing (01:10)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/A11-I-was-net-is-Grinzing-20A.mp3"]
A12
Aber g'rebelt muaß er sein (01:16)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/A12-Aber-grebelt-muas-er-sein-20A.mp3"]
A13
Geh Alte schau mi net so teppert an (01:38)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/A13-Geh-Alte-schau-mi-net-so-teppert-an-20A.mp3"]
F. Szalat / B. Uhl
B01
Wenn ma g'sund is (01:51)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/B1-Wenn-ma-gsund-is-20A.mp3"]
B02
I hab mir für Grinzing (01:52)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/B2-I-hab-mir-fur-Grinzing-20A.mp3"]
B. Uher
B03
A Glaserl mit an Hengl (00:42)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/B3-A-Glaserl-mit-an-Hengl-20A.mp3"]
B04
Jetzt trink ma no a Flascherl (01:02)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/B4-Jetzt-trink-ma-no-a-Flascherl-20A.mp3"]
D. P. / Arr. H. Glück
B05
Einer hat immer das Bummerl (02:37)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/B5-Einer-hat-immer-das-Bummerl-20A.mp3"]
B06
Meine Freunderl und Bekannten (02:02)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/B6-Meine-Freunderln-und-Bekannten-20A.mp3"]
B07
D' Hausherrsöhnln (02:12)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/B6-Meine-Freunderln-und-Bekannten-20A.mp3"]
D. P. / Arr. H. Glück
B08
Wann am Kalvarienberg (03:17)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/B8-Wann-am-Kalvarienberg-20A.mp3"]
R. Schipper
B09
Heut hab i scho mei Fahn'l (00:36)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/B9-Heut-hab-i-scho-mei-Fahnl-20A.mp3"]
D. P. / Arr. H. Glück
B10
Trink, trink Brüderlein trink (00:31)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/B10-Trink-trink-Bruderlein-trink-20A.mp3"]
W. Lindemann
B11
Das Drah'n das is mei Leb'n (00:30)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/B11-Das-Drahn-das-is-mei-Lebn-20A.mp3"]
A. Kmoch
B12
Nur a Geld, nur a Geld (00:26)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/B12-Nur-a-Geld-nur-a-Geld-20A.mp3"]
R. Hauptmann
B13
Sag beim Abschied (01:16)
[sc_embed_player fileurl="https://musik-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/B13-Sag-beim-Abschied-20A.mp3"]
Arr. P. Kreuder
Teilen via: