Rex Roval RR 544

12″ Vinyl LP:

Hilde und Richard CZAPEK
I bin froh, daß i aus Wean bin!

A1. I bin froh, daß i aus Wean bin! (02:08)
Begleitung:
Das Wienerwald-Quartett
Autor:
Richard Czapek / Hilde Schödl / Heinz Conrads
A2. Wo g'hobelt wird, flieg'n Späne (02:13)
Begleitung:
Das Wienerwald-Quartett
Autor:
Richard Czapek / Hilde Schödl / Erwin Hauer
A3. Kinder, hauts den Huat drauf! (02:08)
Begleitung:
Die 3 Grinzinger
Autor:
Richard Czapek / Hilde Schödl / Karl Randweg
A4. Aber Hausknecht, mei' Peitsch'n! (03:27)
Begleitung:
Das Wienerwald-Quartett
Autor:
Kurt Herbert
A5. Immer stiller, immer leiser ... (03:02)
Begleitung:
Das Wienerwald-Quartett
Autor:
Rainer Petrak / Josef Petrak
A6. I hab ka Ahnengalerie (02:36)
Begleitung:
Das Wienerwald-Quartett / Die 3 Grinzinger
Autor:
Richard Czapek / Hilde Schödl / Leo Parthé

 

B1. Zwa Bleamerln steh'n am Wiesenrand (02:40)
B2. Da denk i an Wien (03:14)
Begleitung:
Das Wienerwald-Quartett
Autor:
Hans Lang / Otto Goldberg
B3. Laß ma's Radl renna ... (01:31)
Begleitung:
Das Wienerwald-Quartett
Autor:
Richard Czapek / Hilde Schödl / Leo Parthé
B4. Spielts mir an Tanz (02:26)
Begleitung:
Das Wienerwald-Quartett
Autor:
Richard Czapek / Hilde Schödl / Hans Neroth
B5. Di hat mir der Herrgott g'schickt (02:17)
Begleitung:
Das Wienerwald-Quartett
Autor:
Richard Czapek / Hilde Schödl / Josef Felsinger
B6. I bin ka Cassius Clay (02:13)
Begleitung:
Die 3 Grinzinger
Autor:
Richard Czapek / Walter Heider / Hilde Schödl
Teilen via: