Lenz Moser

5″ CD:

Alfred GRADINGER / Hans RADON
Wein-Hits

AbbildungDatenInterpret
5″ CD: A | Lenz Moser
Alfred GRADINGER / Hans RADON
01. Wein auf Krankenschein (02:37)
Text + Musik:
Alfred Gradinger
02. 's Vogerl am Baum (02:57)
Text + Musik:
Karl Hodina
03. Geh' borg mir doch dein G'sicht (02:32)
Text + Musik:
Czapek / Luksch / Schödl
04. Einer hat immer das Bummerl (03:24)
Text + Musik:
Horst Chmela
05. Heut' bin i schwerelos (03:17)
Text:
Franz Schneidler
Musik:
Felix Lee
06. Mei' Wamp'n (02:16)
Text:
Michael Salmen
Musik:
Walter Hojsa
07. Du (03:05)
Text + Musik:
Horst Chmela
08. Wean (03:10)
Text + Musik:
Karl Hodina
09. Herrgott aus Stein (03:11)
Text + Musik:
Karl Hodina
10. Der Kreuzerlschreiber (02:59)
Text:
Hans Hauenstein
Musik:
Toni Schneider
11. Der Wein is ein Luder (04:07)
12. Mir hab'n s' mein Schrebergarten g'nommen (02:54)
Text:
Walter Pissecker
Musik:
Karl Hodina
13. Dokter (02:32)
Text:
Adi Strasser
Musik:
Rudi Luksch
14. Hamgeh'n (03:05)
Text + Musik:
Horst Chmela
Teilen via: