Philips 9105 016

12″ Vinyl LP:

Hilli RESCHL & Hans LANG
A guate Mischung

AbbildungDatenInterpret

A1. Wannst grad was brauchst (03:37)
Begleitung:
Begleitensemble
Autor:
H. Lang / E. Otepka
Bearbeitung:
H. Hruza
A2. Du bist schon wie ein alter Pensionist (02:32)
Begleitung:
Schrammelquartett
Ltg.: W. Wasservogel
Autor:
H. Lang / E. Meder
Bearbeitung:
W. Wasservogel
A3. Wenn wir nicht die Omi hätten (03:08)
Begleitung:
Wachauer Buam
Ltg.: Kurt Friedrich
Autor:
H. Lang / F. Marek / H. Werner
A4. Mei Weiberl hat die Schallmauer durchbrochen (02:12)
Begleitung:
Begleitensemble
Autor:
H. Lang / H. Werner
Bearbeitung:
H. Hruza
A5. Bei der nächsten Stangen (02:13)
Begleitung:
Schrammelquartett
Ltg.: W. Wasservogel
Autor:
H. Lang / H. Werner
A6. Große Liebe-Polka (02:05)
Begleitung:
Blasmusikensemble
Autor:
H. Lang / E. Meder / H. Werner

 

B1. Ich kann mich an gar nix erinnern (03:12)
Begleitung:
Begleitensemble
Autor:
H. Lang / E. Otepka / H. Werner
Bearbeitung:
H. Hruza
B2. Da muaß a Nest wo sein (01:45)
Begleitung:
Schrammelquartett
Ltg.: W. Wasservogel
Autor:
H. Lang / H. Schachner
Bearbeitung:
W. Wasservogel
B3. A guate Mischung (A bisserl von da - a bisserl von dort) (03:03)
Begleitung:
Begleitensemble
Autor:
H. Lang / H. Werner
Bearbeitung:
H. Hruza
B4. Hast du Kummer mit der Deinen (03:00)
Begleitung:
Wachauer Buam
Ltg.: Kurt Friedrich
B5. Wann's nur so bleiben möcht (02:28)
Begleitung:
Wiener Solistenorchester
Ltg.: Karl Grell
Autor:
H. Lang / F. Hubert
Bearbeitung:
E. Lederer
B6. Jetzt laß' ma der Musi a Ruah (02:24)
Begleitung:
Wiener Solistenorchester
Ltg.: Karl Grell
Autor:
H. Lang / F. Hubert
Bearbeitung:
E. Lederer
Teilen via: