Barless Rec. CD-MA 7220

5″ CD:

V.A.
Gruß aus Wien – Wien bleibt Wien

AbbildungDatenInterpret
01. Wien bleibt Wien (Herz von an echten Weana) (03:05)
HörprobeInterpretAutor
Zib – Oslansky
Text: Erich Zib
Musik: Johann Schrammel
02. Im silbernen Kanderl (03:18)
HörprobeInterpretAutor
03. Wiener Fiakerlied (05:02)
HörprobeInterpretAutor
Zib – Oslansky
04. Der Frieden auf der Welt (04:02)
HörprobeInterpretAutor
Zib – Oslansky
Text: Wilhelm Wiesberg
Musik: Johann Schrammel
05. Wien, du Stadt zum Träumen (02:28)
HörprobeInterpretAutor
T + M: Erich Zib / Herbert Bohac
06. Hausherrnsöhnl’n (03:29)
HörprobeInterpretAutor
Zib – Oslansky
Text: Wilhelm Wiesberg
Musik: Johann Sioly
07. Der erste Schnee (03:45)
HörprobeInterpretAutor
Zib – Oslansky
Text: Wilhelm Wiesberg
Musik: Johann Sioly
08. Galitziberg-Lied (02:33)
HörprobeInterpretAutor
Zib – Oslansky
Volksweise
09. Das hat ka Goethe g’schrieb’n (02:38)
HörprobeInterpretAutor
Zib – Oslansky
10. Die Mondscheinbrüder (03:43)
HörprobeInterpretAutor
Zib – Oslansky
11. I bin a echter Weaner (04:15)
HörprobeInterpretAutor
Zib – Oslansky
12. Auf der Lahmgruabn und auf der Wieden (02:23)
HörprobeInterpretAutor
Zib – Oslansky
T + M: Franz Böhm
13. Carl Lorens Medley (01:24)
HörprobeInterpret
Zib – Oslansky
14. I möcht a Floh sein (03:11)
HörprobeInterpretAutor
Zib – Oslansky
Text: Kurt Stöfka
Musik: Plattner
15. Servus Wien (03:28)
HörprobeInterpretAutor
Zib – Oslansky
T + M: Erich Zib
16. Am Laaerberg (03:51)
HörprobeInterpretAutor
Zib – Oslansky
Musik: Erich Zib
17. Seniorendrahrer (02:54)
HörprobeInterpretAutor
Zib – Oslansky
T + M: Franz Zib
18. I sing so gern für di (02:35)
HörprobeInterpretAutor
Zib – Oslansky
Text: Kautzky
Musik: Franz Zib
19. Schwammerl-Marsch (03:03)
HörprobeInterpretAutor
20. Dresdner-Lied (04:33)
HörprobeInterpretAutor
21. Handy Couplet (05:04)
HörprobeInterpretAutor
T + M: Erich Zib / Heinz Riemer
Teilen via: