MSI 6005

MC Musikkassette:

Horst WINTER / Sylvia REITH
Mister Evergreen

AbbildungDatenInterpret
MC: A | MSI 6005
Horst WINTER / Sylvia REITH
A1. Evergreen
HörprobeInterpretAutor
Horst Winter
A2. Gondola d' amore
HörprobeInterpretAutor
Horst Winter & Sylvia Reith
A3. Ein Sommersouvenir
HörprobeInterpretAutor
Horst Winter
Mario Engelsberger / Bert Grani / P. Dessmann
A4. Heut hab' ich dich gefunden
HörprobeInterpretAutor
Horst Winter
Horst Winter / Karl Grell
A5. Pick it up
HörprobeInterpretAutor
Horst Winter
Teddy Windholz
A6. Bitte ruf mich an
HörprobeInterpretAutor
Horst Winter
Mario Engelsberger / Bert Grani

 

B1. Nimm mein Herz als Souvenir
HörprobeInterpretAutor
Horst Winter
Teddy Windholz / Erich Benedini
B2. Liebesmelodie
HörprobeInterpretAutor
Horst Winter & Sylvia Reith
Erich Benedini / Dieter Clausen
B3. Lady ohne Herz
HörprobeInterpretAutor
Horst Winter
Mario Engelsberger / Bert Grani / P. Dessmann
B4. Bitte träum' von mir
HörprobeInterpretAutor
Horst Winter
Teddy Windholz / Erich Benedini
B5. Soul man Boogie
HörprobeInterpretAutor
Horst Winter
Teddy Windholz
B6. Das Wunder der Liebe
HörprobeInterpretAutor
Horst Winter
Mario Engelsberger / Bert Grani
Teilen via: