EMI Columbia 12C 050-33 250

12″ Vinyl LP:

HUBBUBS
15 Jahre Erfolg

AbbildungDatenInterpret
12″ Vinyl LP: 1979 | A | EMI Columbia 12C 050-33 250

Idee + Zusammenstellung: Herbert Kefeder

HUBBUBS
Manfred Richter (voc, org)
Wolfgang Wanderer (b, voc)
Charly Komarek (dr)
Alfred Bauer (git)

Musikalische Leitung: Wolfgang Linder, Kurt Svab

A1. Hurricane (02:37)
HörprobeAutor
Alfred Bauer / Manfred Richter / Wolfgang Wanderer
A2.Honey, Honey (02:37)
HörprobeAutor
Manfred Richter / Sprinzl
A3. Number Three (02:45)
HörprobeAutor
Alfred Bauer / Manfred Richter / Wolfgang Wanderer
A4. Keine liebt wie du (03:08)
HörprobeAutor
Alfred Bauer / Manfred Richter / Wolfgang Wanderer
A5. In the Wood (01:54)
HörprobeAutor
Alfred Bauer / Manfred Richter / Wolfgang Wanderer
A6. Rocco (02:07)
HörprobeAutor
Alfred Bauer / Manfred Richter / Wolfgang Wanderer
A7. Es ist Mitternacht (03:26)
HörprobeAutor
Peter Rubin
A8. Good Luck (02:26)
HörprobeAutor
Althaller

 

B1. Leis' rauscht das Meer (03:37)
HörprobeAutor
Alfred Bauer / Kurt Svab
B2. Du mußt dich entscheiden (03:02)
HörprobeAutor
Alfred Bauer / Kurt Svab
B3. Yellow Cat (01:55)
HörprobeAutor
Alfred Bauer
B4. Hello, Mr. Sir (02:07)
HörprobeAutor
Alfred Bauer / Brig
B5. Golden Memories (02:38)
HörprobeAutor
Alfred Bauer / Manfred Richter / Staakmann
B6. Hello Lady (02:41)
HörprobeAutor
Manfred Richter / Kurt Svab
B7. Ich geb' 'ne Party heut' Nacht (02:42)
HörprobeAutor
Alfred Bauer / Manfred Richter / Kurt Svab
B8. Pinguin (02:33)
HörprobeAutor
Alfred Bauer / Manfred Richter / Wolfgang Wanderer / Kurt Svab
Teilen via: