Pop!Platte, Vol. 13

5″ CD:

V.A.
4444 Seconds Of Austrian Pop!-Music – Vol. 13

AbbildungDatenInterpret
5″ CD: 2012 | A | Pop!Platte, Vol. 13
V.A.
01. Three wishes
HörprobeInterpretAutor
Beatcollective
Baumgartner / Wittner / Mallinger
02. All my money
HörprobeInterpretAutor
Cassious Clay
Zeinler
03. 3075
HörprobeInterpretAutor
Famp
Famp
04. Great escape
HörprobeInterpretAutor
Fictionplay Collective
Essletzbichler / Hudl / Jäger / Karlinger / Köhler / Lechner / Neuhauser / Plamoser
05. Da erste Schnee
HörprobeInterpretAutor
Hari Baumgartner
Baumgartner
06. Fairytale
HörprobeInterpretAutor
Julia Motz
Motz
07. The next Track
HörprobeInterpretAutor
La Fons
Bauernfeind / Brunner
08. You
HörprobeInterpretAutor
Michael Vatter
Thurner / Vatter / Felgitsch
09. Cinderella
HörprobeInterpretAutor
Mira Long
Long
10. Winner
HörprobeInterpretAutor
N-Guage
Jayalath / Senaratna / Vollmann
11. Lew's Yugolavia
HörprobeInterpretAutor
Roy de Roy
Liesinger / Grilc
12. Abgehoben
HörprobeInterpretAutor
Rudolfsheim Fünfhaus
Bauer / Peinelt / Rech
13. Sunshine
HörprobeInterpretAutor
Sugardaddy
Auer / Heumader / Piller / Pötzl
14. Dancin' thru the night
HörprobeInterpretAutor
The Merry Poppins
Aichinger
15. Für dich
HörprobeInterpretAutor
Two on Top
Pranter
16. What's going on
HörprobeInterpretAutor
Vano & Winters
Vano / Winters
17. I stumble for you
HörprobeInterpretAutor
Vitruv
Vitruv / Writzmann
18. A liabes Wort
HörprobeInterpretAutor
Wespa
Wespa
19. Condition Zero
HörprobeInterpretAutor
Mandatory
Hörmann / Hundsberger / Wofmayr
20. Dark
HörprobeInterpretAutor
Oh, I taste the Queen
Brezovsky / Fink / Fischer / Gradwohl / Huber
21. Linnea
HörprobeInterpretAutor
Seraphim
Ollmann
22. Sit on top
HörprobeInterpretAutor
Thomas David
David
Teilen via: